Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Z historie sboru dobrovolných hasičů ze Lhoty u Choryně

 

Sbor byl založen 29.9.1935

 

 Při založení byli   zvoleni tito členové do vedení sboru  :

         Starosta    -  Kuběja Josef

         Velitel         - Grygařík August

         Místo velitel – Doležel Jindřich

         Jednatel       -  Grygařík František

         Pokladník     -  Stančík František

         Zbrojíř          -   Vrána Josef

         Zdravotník    -  Kuchyňa Andělín

 členů bylo 22 z toho 18 mužů a 4 ženy.

 

      Na činnost sboru přispívala obecní rada , ale protože peněz bylo zapotřebí stále  víc , byla mezi lidmi provede sbírka .Další zdroj přijmu byl z různých akcí , které hasiči pořádali – dobročinné akce , zábavy a jiné. Občané obce přispívali i nadále , protože věděli , že hasiči slouží hlavně lidem.

 

     V roce 1936 se hlavně pořídila pracovní výstroj a stříkačka PS 6 od firmy Stratílek. Cena stříkačky byla 24.000 Kč , v době pořízení to byla nejmodernější požární stříkačka. Stříkačka byla uskladněna v garáži pod  obecním domem. Než se tam však mohla nastěhovat bylo zapotřebí prostory opravit . Než byly opravy provedeny stála stříkačka ve stodole u čísla popisného 31 . Stříkačka byla poprvé v akci v listopadu, kdy hořelo v čísle 20.

 

Byly navázány přátelské styky s okolními hasičskými sbory , hlavně v Choryni.

 

V roce 1937 byla postavena studna ( o velikosti 8x4x2,5m ), která sloužila jako rezervoár vody , protože obcí  neprotéká žádný potok.

 

        Díky častým požárům byla v roce 1938 zakoupena  starší Tatra 27. Byl to osobní vůz pro 6 osob. Na vůz se přidělalo zapojení na připojení stříkačky , a tím jsme se stali rychlým zásahovým sborem . Zakoupený vůz stál 7.000 ,-Kč. Protože v kase nebylo dost hotovosti , byla provedena sbírka. Vybráno bylo 2.000,-Kč. Zbytek zapůjčil hasič tělem i duší  Doležal Jindřich . Auto  sloužilo do roku 1958 jako zásahové vozidlo , ale také muselo na sebe vydělat a proto sloužilo pro občany na převoz k lékaři , na svatby a jiné akce.

       Auto nakonec skončilo v muzeu v Kopřivnici. Nové auto (skříňovou T 805) ale dostali hasiči ve Valašském Meziříčí , kde byla zřízena stála pohotovostní služba. Nám byl dovezen starý Chevrolet , sice nablýskaný , ale svoje měl již za sebou.   Tento Chevrolet nám sloužil do roku 1965 jen k výjezdům a na soutěže . Protože již dosloužil dal nám okres Vsetín starší Tatru 805.

 

      Do roku 1967 také sloužil stroj PS 6 , a na místo něj jsme dostali výkonnější  PS 8 , který byl na vysouvacím podvozku. Tím pádem jsme jej mohli přenést kdekoliv k vodnímu zdroji.

 

     Technika se udržovala stále v pohotovosti , aby mohla být kdykoliv  použita na hašení požárů.

 

     Během války byl umučen Malík Michal s manželkou  na kolejích v Brně , protože údajně podporovali partyzány. 

Občané během války drželi pohromadě  , takže se nenašel žádný udavač.   Němci byli k hasičům loajální , dostávali jsme poukázky na  benzín .  Byli si vědomi , že naše organizace je prospěšná pro občany.

   Po skončení války nastaly změny k uspořádání naší společnosti. Na sbor hasičů to nemělo zvláštní dopad.

 

V roce 1950 byl vedle studny postaven sušák hadic.

 

V letech 1950-1959 bylo hlavní činností sboru účast na soutěžích , udržování techniky v pohotovostním stavu , účast na oslavách svátku svatého Floriána . Během let někteří členové vystoupili a jiní zase vstoupili.

 

           Od roku 1960 byly změny . Nesměli jsme se účastnit církevních oslav.Dále jsme museli najít nového velitele  , stal se jím Hadaš František , který stál v čele do roku 1984.  Okres nám začal přispívat na činnost sboru ( výzbroj , výstroj , techniku ) .

 

V roce 1971 byla podána žádost na MNV  na stavbu nové zbrojnice.Tato žádost byla schválena. Předseda a velitel byli pověřeni úkoly , aby zařídili potřebné náležitosti . Mezi nejvíce vyhovující místo byl vybrán pozemek u JZD – nejlepší přístup ze všech stran.Po vybrání pozemku byl požádán p. Cajsberger aby zhotovil projekt a plány. Rozpočet na stavbu byl 250.000 ,- Kč. Členové sboru se zavázali odpracovat bezplatně 2200 brigádnických hodin.

 

V roce 1972 byl konečně  zaměřen pozemek , začal se navážet materiál a počalo se s výkopovými pracemi.Tyto práce se prováděly  převážně ručně. Při výstavbě zbrojnice pomáhají příznivci z řad občanů.

         Pan Balhar navrhoval , aby se zbrojnice postavila o patro vyšší. Ve vzniklém patře by se mohla vybudovat  zasedací  místnost  .  Tento návrh byl odeslán na okres, odkud přišla zamítavá odpověď.

 

 

10. května 1975 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Na stavbě bylo odpracováno 2500 hodin hasiči a 500 hodin občané.

 

V roce 1981 přidělena nová stříkačka PS 12

 

Do roku 1994 došlo v mírnému poklesu činnosti sboru.

 

V roce 1994 dosloužila Tatra 805. Město nám vyšlo vstříc a bylo nám přiděleno vozidlo AVIA , které dřív sloužilo v technických službách.Vozidlo potřebovalo opravu karoserie , nové pneumatiky.Vše zaplatilo město ( asi 60.000,- Kč)

 

V roce 2001 proběhla úprava okolí zbrojnice a započalo se stavbou hřiště. Město na tuto akci přispělo částkou 300.000,- Kč na materiál a mechanizačně strojní práce.Při stavbě bylo odpracováno 570 brigádnických hodin.

 

V následujících letec h se náš sbor účastní soutěží  s dobrými výsledky . Reprezentujeme i v okresních kolech.

                                                                                                                                   

Od roku 2003 pracuje vedení sboru ve složení :

Starosta         - Šefraný Luboš

Velitel             - Greňo Milan

Jednatelka     -Pečenková Květa

Pokladní        - Foltová Irena

 

 

Tyto věty jsou převzaty z ručně psané kroniky, kterou celá léta vedl dlouholetý člen pan Kuba.